Nápady

Cheaty

Empire Earth 2

idontcheat - Zakáže používání čítů. Tímto zakážete používání všech čítů - nelze vrátit zpět, neboť se tim deaktivuje i icheat a idontcheat. Po napsání se Vám objeví *Cheats disabled*.

icheat - Zapne používání cheatů. Cheaty jsou standartně vypnuté, tedy je nutné zapnout - stačí to udělat jednou na začátku. Po napsání se Vám objeví *Cheats enabled*.

loot - Přidá 10,000 ke všem zdrojům. Záleží na době, ve které fungujete, přidá pouze ty zdroje, které jsou pro danou dobu aktuální, tedy např. v přehistorické době vám nepřidá ropu.

taxes - Zaplatíte daň 100. Sníží zdroje o hodnotu 100, opět se jedná o zdroje dostupné pro danou dobu.

punish - Zraní právě vybranou jednotku (platí i na skupinu). Sebere 20 hitpointů právě vybrané jednotce (zkoušel jsem to i na skupinu a fungovalo mi to též - v anglické verzi).

convert - Konvertuje jednotku. Zkonvertuje jednotku na Vaši stranu.

recharge me - nabije na 100%. Dodá sílu (modrý proužek) speciálním jednotkám na 100%.

win - Vyhrajete scenario!

toggle fog - Přivolá mlhu války. Zapíná nebo vypíná mlhu, která se někdy tvoší při soubojích.

sea monkeys - Rychlé ztavení. Zapíná nebo vypíná rychlé stavění.

epoch up

Žádné komentáře
 
(c) Nápady 2008